MeetDenmark logo
Networking

MeetDenmark byder velkommen til syv nye medlemmer

Foto: ShutterStock

Mødeturismen udenfor de store byer rummer et stort potentiale. Derfor udvider MeetDenmark nu sin medlemsskare fra fire til 11 medlemsdestinationer for sammen at udvikle og udnytte potentialet i mødeturismen i hele landet.

MeetDenmark siger nu velkommen til syv nye destinationer, når Destination Trekantområdet, VisitHerning, Destination Kystlandet, Visit Fjordlandet, VisitNordsjælland, Visit Sydsjælland og Møn samt Visit Lolland Falster melder sig ind i MeetDenmark, der er det nationale udviklingsselskab for møde- og erhvervsturisme i Danmark.

”De syv nye medlemmer vil uden tvivl styrke MeetDenmarks arbejde og dansk erhvervs- og mødeturismes udvikling fremadrettet. Hidtil har foreningen særligt fokuseret på at tiltrække internationale kongresser, men nu kommer vi også til at arbejde mere med virksomhedsmøder og messer. Samtidig kommer vi til at dække alle erhvervs- og mødeturismens forretningssegmenter og hele landet. Det vil også styrke foreningens arbejde med at fremme den bæredygtige omstilling i branchen og udnytte det bredere erhvervsmæssige potentiale ved internationale møder og kongresser, der afholdes i Danmark,” siger bestyrelsesformand i MeetDenmark Pia Lange Christensen.

Erhvervs- og mødeturismen er helt essentiel for dansk turisme. Erhvervsturister har det højeste døgnforbrug blandt alle turistsegmenter, og mødeturismen er samtidig et vigtigt værktøj til at skabe aktivitet og omsætning udenfor højsæsonen, hvilket er nødvendigt, for at sikre en bæredygtig vækst i dansk turisme. Før pandemien (2019) havde erhvervs- og mødeturismen en omsætning på 35,6 mia. kr., mens forretningsområdet stod for hele 44 pct. af den samlede værditilvækst og 43 pct. af beskæftigelsen i dansk turisme.

En af de destinationer, som nu melder sig ind i MeetDenmark, er Destination Trekantområdet, som allerede i dag arbejder med at tiltrække erhvervs- og mødeturister. Direktør for Destination Trekantområdet Martin Perregaard-Bitsch glæder sig over udsigten til at blive en del af det nationale udviklingsselskab, hvor der findes specialiseret viden, som kan styrke destinationens udvikling inden for erhvervs- og mødeturismen lokalt.

”Vi oplever en stigende efterspørgsel efter en ny type af møder, end der traditionelt er arbejdet med. Møder der taler ind i det lokale DNA og styrkepositioner. Dermed er der et stigende potentiale for at tiltrække internationale mødeturister på tværs af hele landet. Jeg er glad for, at vi nu som medlemmer i MeetDenmark kan være med til at drive udviklingen for den type af turisme fremadrettet og bygge videre på det gode arbejde, der lavet i MeetDenmark de senere år. Men der er brug for en økonomisk kickstart for at starte arbejdet op, hvis vi skal være med i kampen om de værdifulde internationale mødeturister.” siger direktør i Destination Trekantområdet Martin Perregaard-Bitsch.

Det er håbet, at nogle af de ekstra midler, der aktuelt er på vej til dansk turisme i form af Turismereserven på 4X25 millioner kroner investeres i møde- og erhvervsturismen og en styrket indsats på både kongresser og mødeturismen i hele landet.

De nuværende medlemmer i MeetDenmark er Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Erhvervsministeriet. Flere af medlemsdestinationerne rummer både storby og en række mindre byer og har mange års erfaring i arbejdet med erhvervs- og mødeturismen, som de nye medlemmer kan trække på via foreningen.

”Udviklingsselskaber som MeetDenmark er sat i verden for at være specialiserede kompetencecentre på netop deres forretningsområde inden for turismen. Det har aldrig været tanken, at hvert enkelt destinationsselskab skal være ekspert ned i alle detaljer. Det er ressourcerne lokalt ikke til. Derfor giver det rigtig god mening, at vi slår kræfterne sammen, og flere kan få glæde af MeetDenmarks viden og arbejde,” siger Pia Lange Christensen.

Langt den største del af den internationale møde- og kongresturisme er i dag centreret om de store byer, men med tilføjelsen af de nye medlemmer vil MeetDenmark arbejde for at gøre kagen større. De internationale mødekunder skal også se de muligheder, som møder uden for storbyerne giver.

Ud over de nye fokusområder (møder og messer) vil MeetDenmark stadig have stort fokus på at byde på og vinde internationale kongresser til Danmark – i samarbejde med lokale og nationale partnere. Og særligt med fokus på den forretning, som de private aktører ikke har incitament eller kapacitet til at fokusere på. Internationale kongresser bidrager til den bredere erhvervs- og samfundsmæssige udvikling – bl.a. i form af styrket innovation, internationalisering og vækst.

Fremadrettet udvides MeetDenmarks bestyrelse med to ekstra medlemmer, som udpeges af de syv nye destinationer. De to nye bestyrelsesmedlemmer træder ind i bestyrelsen efter sommerferien.