Bæredygtighed

Bæredygtig turisme: Her er aktørers syv konkrete råd til andre virksomheder

29.4.2022
Foto: Giuseppe Liverino

En ny undersøgelse lavet for Wonderful Copenhagen samler erfaringer fra virksomheder i turismen, som arbejder med bæredygtighed. Erfaringer, som andre aktører i turismen kan få nytte af i deres eget bæredygtighedsarbejde.

Arbejdet med en bæredygtig omstilling af hovedstadens turisme skinner igennem på tværs af Wonderful Copenhagens mange indsatser. Men hvordan har de enkelte aktører oplevet deres eget arbejde med bæredygtighed, og hvilke erfaringer kan de dele med resten af erhvervet? Det har Wonderful Copenhagen kigget nærmere på med undersøgelsen ”Bæredygtighed i turismeerhvervet”. Her samles viden fra interviews med 29 forskellige virksomheder og statslige institutioner, der hver især har delt ud af deres erfaringer, udfordringer og forventninger omkring den bæredygtige omstilling.

Indledningsvis definerer undersøgelsen tre overordnede motivationer på tværs af aktørerne for at gå ind i arbejdet med bæredygtighed. 1. Virksomhederne oplever, at de har et ansvar for at begrænse deres aftryk på klimaet. 2. Det kan være en god forretning, og mange ser den grønne omstilling som afgørende for den fortsatte vækst. 3. De oplever stigende politiske krav og krav fra deres omverden til at fokusere på bæredygtighed.

Undersøgelsen munder, blandt meget andet, ud i følgende syv bud på konkrete opmærksomhedspunkter baseret på deltagernes egne erfaringer, som aktører i turismen kan lade sig inspirere af i arbejdet mod mere bæredygtighed:

1. Høje ambitioner giver ”wow-faktor”. En stærk bæredygtighedsprofil giver både virksomheden en kommunikativ styrke og er med til at bringe hele destinationen på verdenskortet. Deltagerne i undersøgelsen er ikke i tvivl om, at bæredygtighed i stigende grad vil være en fast del af turismeerhvervet. Claudio Scalamonti fra Cofoco beskriver det således: ”Det bliver en wow-faktor for turisten at komme til København. ”Hvorfor gør vi ikke det derhjemme?” For mange er det at kigge ind i fremtiden.”

2. Skridt for skridt – kunder, leverandører og ansatte skal kunne følge med. Virksomheder er afhængige af, at kundernes efterspørgsel på bæredygtighed følger virksomhedernes udbud, og leverandører og ansatte skal ligeledes kunne forstå og implementere nye initiativer, hvis de skal realiseres i praksis. Mange af deltagerne i undersøgelsen er startet med at plukke de lavthængende frugter én for én – herunder nogle, der som sidegevinst har medført besparelser i driftsudgifterne. Det gælder fx begrænsning af unødvendig rengøring på hotelværelser, udskiftning af gamle elpærer med LED-pærer eller indførsel af portionsanretninger for at begrænse madspild fra buffeten.

3. Lad være at vente på pres fra den enkelte ferieturist. Der er et udbredt ønske om øget bæredygtighed blandt borgere verden over, men det munder ikke ud i konkrete krav fra feriegæsterne til den enkelte turistvirksomhed. Hvis virksomheder vil være på forkant med den grønne omstilling, må de selv gå forrest og vise vejen. Undersøgelsen peger på, at den grønne omstilling sker i en push-pull dynamik, hvor man som virksomhed skubber sine kunder og gæster i en bæredygtig retning, men også selv bliver skubbet af kunders efterspørgsel og myndigheders krav. Deltagerne i undersøgelsen oplever særligt at blive skubbet af de store erhvervskunder, der selv skal bidrage til den grønne omstilling.

4. Fokusér kommunikationen på kerneydelsen. Erfaringerne peger på fordele ved at kommunikere konkrete bæredygtighedstiltag, der vedrører virksomhedens kerneydelse. Det er ikke let at kommunikere sin bæredygtighedsstrategi på en måde, hvor man gør sit engagement i den grønne omstilling let og forståeligt og ikke risikerer anklager om greenwashing. Undersøgelsen peger på, at man med fordel kan fokusere sin kommunikation på det, der ligger inden for sin kerneydelse.

5. Bliv certificeret med et relevant og anerkendt mærke. Certificeringer kan være et stærkt redskab til udvikling og kommunikation af bæredygtighed for den enkelte virksomhed, hvis det lykkes at finde en relevant certificering. Undersøgelsen peger på en række potentialer ved at blive certificeret som virksomhed: 1. Det kan målrette bæredygtighedsindsatserne ud fra nogle etablerede og anerkendte kriterier. 2. Det kan bidrage med en ramme for systematisering af data. 3. Det sikrer et vist niveau af bæredygtighed – frem for hensigtserklæringer og målsætninger. 4 Det giver en simpel måde at kommunikere virksomhedens indsatser.

6. Se dig om efter bæredygtige leverandører. Der kommer løbende nye bæredygtighedsinitiativer, der kan hjælpe etablerede turistvirksomheder med at øge tempoet i den grønne omstilling. Da virksomheder inde for turismeerhvervet i vid udstrækning benytter sig af leverandører til sin produktion og sine ydelser – det kan være i form af sengelinned, fødevarer, elektricitet, transport – er der således meget at vinde ved at holde øje med nye, bæredygtige samarbejdspartnere.

7. Omstilling kræver, at hele organisationen er med. Ledelse og ansatte har forskellige roller og styrker, når det gælder udvikling og implementering af nye initiativer. Det fremhæves som en af nøglerne til en effektiv omstilling til en mere bæredygtig virksomhed. Ledelsen og ejerkredsens rolle er først og fremmest at sætte er overordnet retning og konkrete mål for virksomhedens bæredygtighedsstrategi. De ansattes rolle er som regel at implementere konkrete tiltag i virksomhedens drift og at formidle bæredygtighedstiltag for kunden. Derfor er det vigtigt, at de ansatte tages med på råd. ”Dine medarbejdere er en guldgrube af gode idéer”, siger Søren Faerber, administrerende direktør for Scandic Hotels, i undersøgelsen.

Undersøgelsen er udarbejdet for Wonderful Copenhagen af Analyse & Tal.

Læs eller download hele rapporten her.