view frmo DAC

Sådan arbejder WoCo med Corporate events

Foto: Astrid Maria Rasmussen

I Wonderful Copenhagens kongresafdeling bliver der arbejdet målrettet med at vinde og tiltrække kongresser, møder og belønningsrejser samt store events.

Men udover de tre forretningsområder arbejdes der også med Corporate events, som er forankret hos Anna Ørsted Pedersen og Søren Langberg Simonsen i kongres-teamet. Vi har sat dem stævne for at blive klogere på denne indsats og dens fordele og ulemper. 

Q: Kan I fortælle lidt kort om Corporate events-området, og hvordan det adskiller sig fra M&I og kongresser? 

”Corporate-markedet befinder sig et sted mellem kongres og M&I og adskiller sig fra dem begge på flere parametre. Hvor vi ofte kun kan byde på foreningskongresser, hvis vi har en potential dansk vært eller andre nationale stakeholders i ryggen, så kan vi byde på de fleste Corporate events alene med de rigtige datoer, venues, hoteller og serviceydelser.  Lead-time for Corporate events er typisk kortere end ved kongresser. Foreningskongresser sourcer gerne to til seks år ud i tiden, mens Corporate events tit sourcer seks mdr. til 2 år ud i tiden.  

I forhold til størrelsen, så bliver mindre møder (og incentives) stadig håndteret i M&I-afdelingen. Det er netop størrelsen på ”segmentet” Corporate events (+1000 delegates) og kompleksiteten i det tilbud, som kunden forventer (allotment, travelpass-løsninger, større site inspection-programmer og andre ekstra ydelser), som gør, at det håndteres i kongresafdelingen.  

Særligt inden for ICT (HP, Microsoft, Cisco, Dell, IBM, SAP, m.m.) og Medical science (Novo Nordisk, Roche, AstraZeneca, mm) findes der mange Corporate events, som typisk er Sales kick-offs, training events, customer & partner-events, m.m. Nogle er 100% interne, mens andre er eksterne events, hvor deltagerne er partnere, konkurrenter og kunder.  

En særlig kategori, vi også kigger på, er dem vi kalder Commercial Industry Events, som er niche events inden for et særligt fagområde. Arrangørerne af disse events kan være særlige fagmediehuse eller fokuserede nichebureauer (Informa, EBD group, Hyve Group med flere). I denne kategori har vi bl.a. afholdt Money20/20 (fintech), BioEurope (medical science), Shoptalk (E-commerce) her i København.”  

Q: Hvad er det typisk for nogle virksomheder, der tager fat i jer, og hvilke udfordringer støder I på? 

”Corporate events adskiller sig fra foreningskongresser, ved at man sjældent får forespørgslen via slutkunden men oftest via et bureau. Ofte ved vi ikke hvem slutkunden er, men får blot informationen, at det er et IT-event, Sales-event, annual meeting, Customer event, etc.  Bureauerne henvender sig både direkte men også gennem Cvent.  

Det kræver ofte en del modspørgsmål til bureauet, så vi som CVB og i samarbejde med venues er i stand til at lave det rigtige tilbud eller give den rette information. Som minimum ønsker vi altid at vide, hvem vi er oppe imod, da vi her kan positionere København og venue i forhold til tilgængelighed, infrastruktur, venues, bæredygtighed, liveability, priskultur, mm.  

Corporates kan være en svær opgave at have ”overblik over”. Der findes ikke en database for Corporate events (som man kender med ICCA-databasen), og det kræver i stedet research via mange forskellige kanaler. Der ligger også en udfordring i den kontaktflade, vi har. Selvom vi kunne ønske at have en tæt dialog med slutkunden, så er realiteten den, at det er bureauernes marked (slutkundens gatekeepers) og derfor dem, vi tættest samarbejder med. Kompleksiteten øges yderligere ved at bureauerne ikke altid ”har” slutkunden, men nogle gange selv er i en pitch-situation for at vinde eventet i et, to eller tre år, hvorefter de selv er i pitch igen." 

Q:  Hvorfor er Corporates et vigtigt forretningsområde? 

”Der er mange Corporate events, og de større corporates’ global-events eller EMEA-events er virkelig store og finder sted hvert år. Modsat en del foreningskongresser, som tiltrækker deltagere fra udviklingslande og studerende, og hvor en del deltagere ofte selv betaler, så er Corporate events for ansatte i industrien eller ansatte hos selve slutkunden. De er i sig selv High spenders og får deltagelse og ophold betalt, og omsætningen er derfor tilsvarende høj. Til gengæld engagerer de sig sjældent med nationale stakeholders eller involverer sig i vores strongholds.  

En undtagelse hertil er dem, vi kalder ”Commercial Industry Events”, som opererer på en helt tredje måde, og for os også er et særligt fokusområde, som ligger ud over foreningskongresser og M&I.”  

Q: Oplever I en større efterspørgsel fra Corporates? 

”For mange Corporates fylder CSR og bæredygtige tiltag mere og mere, og her står København stærkt. Både som by og hos vores mange venues. Der følger en god historie og en stærk ansvarlighed med, uanset hvilket venue de vælger i København.  

Vi oplever en konstant efterspørgsel fra Corporates og bureauerne, men der er en hidsig konkurrence derude. Eftersom de ikke er bundet af nationale værter eller nationale styrkepositioner, så er hele verden deres legeplads, og de tager hen hvor datoer, pris, brand, flow og service passer dem.  Vi ser ofte, at vi i Europa – på det Corporate marked konkurrerer særligt med Barcelona, Berlin, Lissabon, Amsterdam og London.”