genstart

Ny udviklingsplan for turisme i hovedstadsregionen: 5 dedikerede indsatser skal hjælpe kommunerne med at indfri turismepotentiale

20.4.2021
Forfatter: Uffe Hartmann
Foto: Wonderful Copenhagen

Med synergierne mellem København og det brede udbud af oplevelser uden for storbyen stod hovedstadsregionen før coronakrisen for en meget stor andel af omsætningen i dansk turisme på hele 39 pct. Men der er endnu mere turismepotentiale i hovedstadsregionen, der kan indfris.

Det er formålet med den nye udviklingsplan for turismen i hele hovedstadsgeografien.

Hensigten er at skabe et koordineret og fælles grundlag for en bæredygtig udvikling af turismen i hovedstadsregionen på den længere bane. Et grundlag, der skaber et varigt og mar­kant løft af turismen som væksterhverv. Turismen skal være en bæredygtig udviklingsmotor, der skaber liv, aktivitet og økonomi i form af øget beskæftigelse, levende bymiljøer og dynamiske lokalsamfund året rundt.

Udviklingsplanen er blevet til i samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland og Dansk Kyst & Naturturisme. Planen er udarbejdet af konsulentvirksomheden BARK og hviler på et omfattende empirisk grundlag af interviews og data.

”Med Københavns stærke internationale brand og evnen til at tiltrække de højtforbrugende, udenlandske besøgende har hovedstaden i en årrække været en driver i dansk turisme. Med det som udgangspunkt arbejder vi målrettet på at binde land og by sammen til gensidig gavn, hvor storbygæsterne kan forlænge deres ophold ved at kombinere København med de mange oplevelser uden for byen. Og hvor muligheden for storbyoplevelser samtidig kan være med til at få flere til at overnatte i hovedstadens brede geografi. Med den nye udviklingsplan håber vi, at endnu flere kommuner vil tage aktiv del i dette arbejde,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

”Den nye udviklingsplan giver os et fælles grundlag for at sikre en bæredygtig udvikling af turisme-indsatsen i hele hovedstadsområdet. Ved at bringe alle vore styrker i spil – land, by, kyst, kultur og natur – kan vi tilbyde et stærkere samlet produkt, der trækker på alle dele af geografien. Det er der i den grad brug for i disse tider, hvor særligt turismen i byområderne er ramt,” siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden.

5 indsatser og 14 tiltag

Udviklingsplanen peger på fem indsatsområder – med i alt 14 tiltag – hvor kommunerne skal sætte ind, hvis potentialet skal indfries. De fem indsatsområder består af stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet samt øget kendskab.

Det første indsatsområde er fokuseret på udvalgte, prioriterede områder i hovedstadsgeografien. Det drejer sig om såkaldte kraftcentre, hvor der er defineret særlige muligheder, samt mulighedsområder, der på sigt kan udvikles til et kraftcenter.

”Nordsjælland er udpeget som kraftcenter i Udviklingsplanen, da turisme er et prioriteret erhverv i området. Håbet med denne plan er, at andre kommuner ligeledes vil prioritere turismeindsatsen,” siger Annette Sørensen, direktør for VisitNordsjælland

De øvrige to indsatsområder er tværgående tiltag, som har et mere bredt fokus på hele geografien. Mange af tiltagene kræ­ver, at der løftes på tværs af kommuner, destinationssel­skaber, erhvervet, lodsejere, fonde, investorer og andre aktører. Andre tiltag kan løftes af de enkelte aktører.

Udviklingsplanen, der er målrettet alle kommuner i Region Hovedstaden, dog undtagen København, Frederiksberg og Bornholm, bliver præsenteret på en officiel kick off d. 25. maj, hvor alle 26 kommuner er inviteret til at deltage. Her præsenteres planen af bl.a. rådgivningsvirksomheden BARK, der også har udarbejdet Udviklingsplanen for Sjælland og øerne. På arrangementet vil det også konkretiseres, hvordan kommuner, der ikke direkte er omtalt i planen, kan bruge planen til at prioritere og udvikle turismen samt indgå i samarbejder om udvikling af turismen.

Læs udviklingsplanen nedenfor.