CopenCore

CopenCore: Ny fælles vision, som skal styrke hovedstadens position som international kulturmetropol

30.3.2022
Foto: Marc Skafte-Vaabengaard

Kulturoplevelser spiller en helt central rolle i arbejdet med at få de internationale turister tilbage til hovedstaden, og samtidig bliver konkurrencen med de andre europæiske storbyer skærpet.

Derfor har Wonderful Copenhagen, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Københavns Kommune – i tæt samarbejde med hovedstadens kulturinstitutioner – nu lanceret en ny vision for, hvordan hovedstaden skal udvikles som kulturdestination frem mod 2030. Navnet er CopenCore: En vision, der rammesætter udviklingen af vores kulturelle styrkepositioner, og som styrker København internationalt – som en metropol, hvor kultur er kernen. Visionen bliver fulgt op af en konkret handlingsplan.

Hovedstaden har for første gang fået en fælles vision for, hvordan byen skal udvikle sig som kulturdestination. Og det var derfor også med deltagelse af en lang række af hovedstadens kulturinstitutioner, kommuner, turismeorganisationer m.fl., at den nye vision netop er blevet lanceret på Københavns Museum.

Kulturoplevelser er helt afgørende for hovedstadens turisme og for det store arbejde med at få de internationale gæster tilbage. En analyse viser, at 58% af de internationale storbyturister, der kommer til Danmarks hovedstad, kommer hertil for at opleve byens kulturliv. Og turister er generelt afgørende for kulturlivet, eksempelvis for Nationalmuseet, hvor turister står for op til 70% af gæsterne i sommermånederne på museets største besøgssteder i København.

Kulturgæster har tendens til både at opholde sig længere på destinationen og ofte bruge flere penge under opholdet. Kultur er derfor helt afgørende for turismen, og turismen er samtidig afgørende for at opretholde et rigt kultur- og gastronomiudbud til de lokale.

”Turismen i København skal genoprettes ovenpå corona. Her spiller byens mangfoldige kulturliv en afgørende rolle, når København skal være et foretrukket storby-rejsemål for turister. CopenCore er et vigtigt skridt på vejen for at styrke kulturturismen i byen. Og det er vigtigt, at vi skaber en fælles forståelse for, hvordan turismen og kulturlivet understøtter hinanden, og at vi fremadrettet tænker dem mere sammen,” siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B).

Kulturvision: CopenCore

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) flankeret af administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen til lanceringen af CopenCore.Foto:Daniel Rasmussen

Benhård konkurrence om de internationale gæster

Siden coronakrisens start har hovedstaden oplevet et kæmpe fald i netop internationale turister. Ved udgangen af 2021 kunne hovedstaden således konstatere en nedgang i udenlandske overnatninger sidste år på hele 65%.

Samtidig opruster flere af hovedstadens internationale konkurrenter på netop kulturområdet i kampen om at få de attraktive kulturturister tilbage. Der er derfor behov for en stærkere og fælles indsats.

”Ligesom omsætningen fra turisterne er vigtige for kulturinstitutionerne og kvaliteten i deres kulturudbud, er kulturen også kernen i storbyturismen og dermed i konkurrencen om de internationale turister, som hovedstaden har tabt rigtig mange af under pandemien. Med den nye, fælles vision sætter vi rammen om den langsigtede udvikling af hovedstaden som kulturdestination frem mod 2030 og følger op med en mere konkret handlingsplan. Og den brede opbakning styrker vores arbejde både med at udvikle destinationen og med at tiltrække endnu flere kulturturister, som vil lære fra og bidrage til en endnu stærkere kulturmetropol i fremtiden,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Det helt særlige ved København

København har ikke ét globalt, kulturelt verdensklassefyrtårn som eks. Eiffeltårnet, Tate Modern eller Guggenheim, der alene trækker turisterne til byen. Her er det derimod en helt særlig blanding af kulturoplevelser af høj kvalitet i samspil med byens livsstil og atmosfære, man møder i og mellem besøgene på kulturinstitutionerne, der udgør den samlede kulturoplevelse i København. Byens DNA udgør dermed en vigtig del af hele kulturoplevelsen.

For at styrke København som kulturmetropol skal byen adskille sig tydeligere fra konkurrenterne. Den nye kulturvision for hovedstaden samler relevante aktører og organisationer om en ramme og en retning for udviklingen af kulturoplevelser og for ambitionen med kulturturismen. Visionen fungerer som en grundlæggende hensigt, som kulturinstitutioner, turismeaktører, kommuner, organisationer i hovedstaden er fælles om.

”`Kultur´ er umuligt at sætte på formel, og det skal vi heller ikke. Men vi skal vide, at det er en bys særlige stemning, kulturelle tilbud og arkitektoniske opbygning, der får folk til at rejse til en bestemt by for at få lige netop dén stemning eller dén oplevelse. Kulturinstitutionerne i København bærer en stor del af ansvaret for at gøre byen så fantastisk, at endnu flere turister vender tilbage. Med en ny kulturvision får vi et skarpt fælles sprog til at skabe succeser sammen,” siger Rane Willerslev, direktør på Nationalmuseet.

Kulturvision: CopenCore

Udviklingsdirektør i Wonderful Copenhagen, Runa Sabroe, fortæller om kulturvisionens fire temaer.Foto:Daniel Rasmussen

Visionen rummer fire strategiske temaer, som sætter retningen for udviklingen af København til en metropol, hvor kultur er kernen – deraf visionens navn, CopenCore.

Visionen er en invitation til at være med til at udvikle hovedstaden med udgangspunkt i en række fælles værdier, som adskiller hovedstadens kulturfortælling: Vi er åbne, i øjenhøjde, fælles, lokale, og vi har holdninger til samfundet og verden. Vi vil inspirere og dele ud af vores kollektive erfaringer og værdier til vores gæster. Vi lever sammen og gør vores byliv til en oplevelse og inspiration. Visionen sætter kulturgæstens valg i respektfuldt fokus og signalerer kultur som jævnbyrdig samtale og samvær. Visionen har i alt 4 temaer:

Coexistence, som fokuserer på at integrere det, hovedstaden i forvejen er kendt for, eks. vores livsstil eller cykelkultur, endnu mere i kulturoplevelserne.
Connect, fokuserer på hele byen som kulturoplevelse og skaber derved øget samspil og sammenhæng mellem kulturoplevelserne.
Community, der tager udgangspunkt i vores åbne samfund og skaber oplevelser, hvor lokale og besøgende beriges af hinanden.
Conversations er de dagsordensættende oplevelser, der sætter varige aftryk, er relevante og meningsgivende og potentielt transformerende for en international besøgende.

CopenCore-visionen følges op med en handlingsplan med det formål at realisere visionen. Visionen opstiller en række målepunkter for succes frem mod 2030, herunder: At kulturudbuddet i hovedstaden skal være i top-3 hos de internationale gæster sammenlignet med hovedstadens internationale konkurrentbyer; antallet af kulturturister i hovedstaden skal øges; den enkelte kulturgæst skal øge sit kulturforbrug og at borgerne skal opleve, at turisterne bidrager positivt til attraktive kulturudbud i hovedstaden.

Se hele kulturvisionen her

eller

læs og download pdf-versionen her