Ambition 2: Omstilling til en ny markedssituation

Ambition 2: Omstilling til en ny markedssituation

Foto: Wonderful Copenhagen

For at stå stærkt i den internationale turisme, skal hovedstadens turisme i de kommende år tilpasse sig en ny efterspørgsel blandt turisterne og ruste sig til en ny konkurrencesituation

Turismeerhvervet skal flytte sig fra i dag at have et efterslæb ift. innovation og digitalisering til i fremtiden at gå forrest i den udvikling med innovative, digitale oplevelsestilbud og services. Det skal ske i samarbejde med aktører uden for det etablerede turismeerhverv.

Centrale udviklingsspor

  • Hovedstadens turisme skal omstille sig til en ny markedssituation og særlig turismeerhvervet skal være mere innovativt og stærkere digitalt. Viden og data om turismen i hovedstaden skal i højere grad danne grundlag for forretningsudvikling og optimering.
  • Databaserede løsninger skal lette turistens adgang til attraktioner, transport m.v. og skabe ny viden om turisternes præferencer og adfærd.
  • Hovedstaden skal være førende på at tilbyde løsninger inden for erhvervs- og mødeturisme, der matcher nye behov og præferencer, herunder kombination af virtuelle og fysiske møder, m.v. Der skal skabes gode vilkår og incitamenter for udvikling og omstilling af nye turismeoplevelser i hovedstaden og hovedstadens turismevirksomheder skal være bedre til at bruge de offentlige erhvervsfremmeordninger. Hovedstadens udbud af attraktioner og oplevelser skal understøttes i at imødekomme den fremtidige efterspørgsel fra de ønskede målgrupper, herunder udvikling af nye oplevelsestilbud. Startup-laget skal styrkes, bl.a. gennem målrettede rådgivningsforløb og matchmaking med etablerede virksomheder.

Pejlemærker

  • Den gennemsnitlige tilfredshed med de målrettede omstillingsforløb i 2023-planen blandt deltagende virksomheder og kulturaktører m.fl. er mindst 4 på en 5-punkt-skala.

Eksempler på allerede igangsatte indsatser

  • Copenhagen Travel Lab blev i 2021 etableret for at styrke innovationen og omstillingen i hovedstadens turisme i de kommende år.
     
  • Wonderful Copenhagen gennemfører projektet ’Innovation in Bidding’, som handler om at digitalisere budprocessen, når der bydes på internationale kongresser.
  • Københavns Kommune arbejder kontinuerligt med at fremme en innovativ og levende turistformidling med brug af nye medier og markante digitale formidlingsløsninger i den officielle turistinformation.
  • Regeringen har sammen med et flertal af folketingets partier afsat samlet over 450 mio. kr. til Omstillingspuljen, som hjælper virksomheder i hårdt ramte erhverv, herunder turisme- og oplevelsesbranchen, med at tilpasse og udvikle forrentningen i lyset af COVID-19-krisen.