Møns Klint Southern Zealand

Landinspektør: Reglerne kan være lidt af en mavepuster

Foto: Werner Beikircher

Du skal væbne dig med tålmodighed, når du skal søge byggetilladelse eller skal have landzonetilladelse. Men selvom der er mange regler og love kan mange projekter lade sig gøre, hvis idéerne bliver præsenteret ordentligt, siger landinspektør.

 

Planlov, sommerhuslov, campingreglement, naturbeskyttelseslov, bygningsreglement. Det er blot nogle de regler og love, idérige iværksættere kan støde ind i, når de forsøger at sætte skub i drømmen om at blive selvstændig.  Vil man bygge, ombygge og udleje, så er det ikke altid så ligetil.

”Det er lidt af en mavepuster for de fleste, at der er så mange regler. Det bliver de meget overrasket over,” siger landinspektør Uffe M. Holm.

Han påpeger, at der er flere problemstillinger, der går igen, når de føler sig nødsaget til at få rådgivning og hjælp hos en landinspektør:

”Tiden. Sagsbehandlingen tager bare lang tid, og det kommer bag på de fleste. Hvis man vil bygge et Bed & Breakfast i en landzone, så skal man først have landzone-tilladelse og dernæst byggetilladelse. Folk bliver, for at sige det pænt, meget overraskede over, at det ikke kan blive ordnet her og nu, så de kan komme i gang med deres planer. Vi prøver, så videt det er muligt, at guide og rådgive og ikke mindst forventningsafstemme med folk,” siger Uffe M. Holm.

Han peger på, at det der kan gøre processen vanskelig er, at det ofte ikke er et sæt regler eller en lovgivning, der er tale om. Der er flere regelsæt og love der lapper ind over hinanden, og derfor kan tingene tage tid af få afklaret.

”Man skal være tålmodig, det skal man helt sikkert. Men man kan spare noget besvær og tid ved at opsøge professionel hjælp, der kan rådgive, inden ens planer og idéer trækker i en forkert retning. Vi kan gennemskue reglerne og lovgivningen og sørge for, at idéen bliver godkendt af myndighederne,” siger Uffe M. Holm og tilføjer:

”Mange projekter kan faktisk lade sig gøre, selv om der er mange regler. De er der for en grund, og myndighederne vil gerne sige ja, hvis de får idéen og projektet præsenteret ordentligt,” understreger Uffe M. Holm.

Uffe M. Holms gode råd:

  1. Opsøg professionel hjælp så hurtigt som muligt – større sikkerhed for at få tilladelse.
  2. Få afklaret om idéen er farbar – undgå at bruge unødig tid på en dødfødt idé.
  3. Tålmodighed og fleksibilitet. Ha ikke for mange kardinalpunkter, det vil lette sagsbehandlingen.
  4. Vær åben over for dialog  - både med rådgiver og kommune, som faktisk gerne vil hjælpe bedst muligt.

Tilbage til Love & Regler