MeetDenmark logo
kongresser

Om MeetDenmarks strategi (2020-2023)

Foto: Wonderful Copenhagen

MeetDenmarks strategi har fokus på at skabe en bæredygtig udvikling af erhvervs- og mødeturismen samt at bidrage til innovation og vækst i danske virksomheder generelt. Vi arbejder for at styrke forretningsområdets rammer og de danske mødedestinationers internationale konkurrenceevne.  

MeetDenmarks strategi har fire overordnede fokusområder. De primære indsatser under de fire fokusområder opsummeres nedenfor:

 

Vi tiltrækker internationale kongresser

Vi udvikler stadigt mere konkurrencedygtige bud på internationale kongresser i stærke partnerskaber.

Vi bygger stærke relationer med danske videnmiljøer.

Vi styrker det internationale kendskab til Danmark som førende erhvervs- og mødeturismedestination.

Vi skaber bredere samfundsværdi

Vi sikrer, at de internationale kongresser, der vindes til Danmark, leverer mere værdi end kongresserne i sig selv.

Vi aktiverer de delegerede internationale forskere, specialister og beslutningstageres viden i Danmark.

Vi faciliterer et større og bedre samspil mellem lokale aktører og de internationale kongresser.

Vi udvikler, samler og deler viden

Vi deler viden om den internationale markedsudvikling inden for erhvervs- og mødeturisme.

Vi bruger viden aktivt for at fremtidssikre forretningsudviklingen i dansk erhvervs- og mødeturisme – bl.a. ift. bæredygtighed og bredere samfundsværdi.

Vi udvikler kompetencer og redskaber i dansk erhvervs- og mødeturisme.

Vi arbejder for tæt dialog og partnerskaber

Vi arbejder for at styrke dansk erhvervs- og mødeturismes rammer og konkurrenceevne gennem øget dialog og partnerskaber.

Vi styrker vores fælles stemme for at kommunikere erhvervsturismens samfundsmæssige værdi.

Vi arbejder for øget fokus på erhvervs- og mødeturismen både lokalt og nationalt.

 

Læs hele strategien her.