Sluseholmen

Videncenter

Foto: Martin Heiberg

Analyseteamet i Wonderful Copenhagen producerer løbende ny viden til branchen og står bag det store analyseprojekt 10XCOPENHAGEN, der blandt meget andet belyser de besøgendes adfærd og indtryk af destinationen.

 

 

 

Analyser og rapporter

Eventanalyser

Wonderful Copenhagens analyseafdeling har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en model til eventanalyser samt analyseret effekterne af en ...

Segmentanalyser

Wonderful Copenhagen har lavet en lang række analyser af turisters adfærd indenfor forskellige segmenter. Der er lavet analyser i forhold til informat...

Markedsanalyser

Wonderful Copenhagen foretager løbende analyser af forskellige vækstmarkeders samt turisternes behov, motivation og interesser. Find de seneste analys...

Eksterne analyser

Wonderful Copenhagen videreformidler eksterne analyser om turismens udvikling i Danmark.

10XCOPENHAGEN

Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført det store analyseprojekt 10XCOPENHAGEN, som gennem en række delanalyser har skabt nyt vidensgrundlag om turismeudviklingen i København – set gennem de lokales og de besøgendes øjne. Analyerne belyser bl.a. de besøgendes adfærd og indtryk af destinationen og de lokales oplevelse af de besøgende.

Turisternes overnatninger

Nedenstående dashboard viser fordelingen af overnatninger i udvalgte områder, herunder bl.a. København by og Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm). Markeder som er inkluderet i overnatningsstatistikken er farvekodet relativt til antallet af overnatninger i den valgte destination for det marked (hold musen over et givent marked for mere information). Filtrene oppe i højre hjørne af dashboardet kan bruges til at filtrere på destination, år og måneder. Dashboardet vil blive opdateret i takt med at Danmarks Statistik udgiver nye overnatningstal.

Hovedstadens turisme i 2018 tal

 

 

 

11,7 mio. overnatninger

 

 

 

7,3%vækst i internationale overnatninger

 

 

 

48,6 mia. kr. i omsætning*

 

 

 

57.479 årsværk i hovedstadens turisme*

*Dækker året 2017

Viden og værktøjer

Wonderful Copenhagen tilbyder en række værktøjer og online kurser målrettet forskellige turismeaktører.