Gå til indhold
Sluseholmen

Videncenter

Foto: Martin Heiberg

Analyseteamet i Wonderful Copenhagen producerer løbende ny viden til branchen og står bag det store analyseprojekt 10XCOPENHAGEN, der blandt meget andet belyser de besøgendes adfærd og indtryk af destinationen.

Seneste nye analyse

En analyse af potentialet for øget togturisme til København fra nærmarkederne Göteborg, Stockholm, Hamborg og Berlin.

Læs rapporten her

Kickstart dansk turisme 2020

Wonderful Copenhagen er med i 'Kickstart dansk turisme 2020', som er en fælles, national holdindsats for at genrejse dansk turisme post corona-pandemiens udbrud. På websitet indsamles delresultater, erfaringer og inspiration til turismeerhvervet.

Drivhuse

Kickstart dansk turisme 2020

Foto: Daniel Rasmussen

Hovedstadens turisme i 2018 tal

 

 

 

11,7 mio. overnatninger

 

 

 

7,3%vækst i internationale overnatninger

 

 

 

51,1 mia. kr. i omsætning

 

 

 

60.623 årsværk i hovedstadens turisme

Turisternes overnatninger

Nedenstående dashboard viser fordelingen af overnatninger i udvalgte områder, herunder bl.a. København by og Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm). Markeder som er inkluderet i overnatningsstatistikken er farvekodet relativt til antallet af overnatninger i den valgte destination for det marked (hold musen over et givent marked for mere information). Filtrene oppe i højre hjørne af dashboardet kan bruges til at filtrere på destination, år og måneder. Dashboardet vil blive opdateret i takt med at Danmarks Statistik udgiver nye overnatningstal.

10XCOPENHAGEN

Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført det store analyseprojekt 10XCOPENHAGEN, som gennem en række delanalyser har skabt nyt vidensgrundlag om turismeudviklingen i København – set gennem de lokales og de besøgendes øjne. Analyerne belyser bl.a. de besøgendes adfærd og indtryk af destinationen og de lokales oplevelse af de besøgende.

10XCopenhagen
Foto: Wonderful Copenhagen

Get Social: