Sluseholmen

Videncenter

Foto: Martin Heiberg

Wonderful Copenhagens analyseteam producerer og formidler løbende ny viden om turismen. Find seneste analyser og overnatningstal her på siden.

Wonderful Copenhagen har i 2018 gennemført det store analyseprojekt 10XCOPENHAGEN, som gennem en række delanalyser har skabt nyt vidensgrundlag om turismeudviklingen i København – set gennem de lokales og de besøgendes øjne.

Analyser og rapporter

For yderligere information kontakt Wonderful Copenhagens analyseteam: analyse@woco.dk

Eventanalyser

Wonderful Copenhagens analyseafdeling har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en model til eventanalyser samt analyseret effekterne af en lang række events indenfor kultur, sport og erhverv.

Segmentanalyser

Analyser af turisters adfærd indenfor forskellige segmenter. Bl.a. informationssøgning og reason-to-go, kulturforbrug, brug af Copenhagen Card, brug af mobile og sociale medier m.m.

Markedsanalyser

Wonderful Copenhagen foretager løbende analyser af forskellige vækstmarkeders samt turisternes behov, motivation og interesser.

10XCOPENHAGEN analyser

Analyserne fra 10XCOPENHAGEN afdækker både de lokales oplevelser af de besøgende samt de besøgendes oplevelser af destinationen.

Eksterne analyser

Wonderful Copenhagen videreformidler eksterne analyser om turismens udvikling i Danmark.

Viden og værktøjer

Wonderful Copenhagen tilbyder en række værktøjer og online kurser målrettet forskellige turismeaktører.

Hovedstadens turisme i 2018 tal

11,7 mio. overnatninger
7,3%vækst i internationale overnatninger
51,2 mia. kr. i omsætning
60.400 årsværk i hovedstadens turisme