site logo
Kickstart Kulturturismen i storbyerne

OPEN CALL TIL KULTURPARTNERE I STORBYDESTINATIONERNE - SKAB NYE LØSNINGER MED FOKUS PÅ KULTURGÆSTEN

Kan digitalisering løse nogle af jeres udfordringer ifm. COVID-19-krisen? Tvinger den jer til at tænke i nye målgrupper? Drømmer I om at teste nye oplevelsesformater af? Vil samarbejder på tværs af turisme-værdikæden indfri nye potentialer? Kan I udnytte jeres arealer og byen på nye måder?

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 24. november kl. 12.00

Din kulturinstitution har her en fantastisk chance for at blive del af et spændende KULTUR-TEST-LAB med et tildelt budget, hvor I tester konkrete løsninger, der sikrer kulturoplevelsernes attraktivitet og overlevelse under COVID-19.

Målet er, at I med udgangspunkt i ovenstående tematikker udvikler nye gæsterelaterede løsninger, der styrker jeres forretning i en svær tid, og som efterfølgende kommer hele kultur- og turismeerhvervet til gode.  Forløbet begynder i januar 2021 og afsluttes i september 2021. Det er gratis at deltage, men der bliver kun udvalgt 15 KULTUR-TEST-LABS.

HVEM KAN SØGE?
Kulturinstitutioner, events, teatre, museer og andre oplevelsessteder, der ligger i geografien af de fire destinationsselskaber for de danske storbyer; Destination Nord, Destination Fyn, VisitAarhus eller Wonderful Copenhagen, og som brænder for at teste konkrete løsninger af OG kan afsætte ressourcer i form af mandetimer til det. Det kan være en enkelt organisation eller flere, der går sammen om at teste en fælles løsning.

HVAD FÅR I UD AF AT DELTAGE I ET KULTUR-TEST-LAB?

 • I bliver en del af et innovationsforløb faciliteret af bureauet Designit, hvor I får metoder og værktøjer til idéudvikling og kreative løsninger, der sætter gæsten i centrum.  
   
 • I får dybdegående viden og indsigt i kulturgæstens behov og præferencer under COVID-19. 
   
 • I får feedback og rådgivning fra eksperter, forretningsudviklere og analytikere og indgår i et forløb med 14 andre kulturpartnere.
   
 • Der er afsat et innovationsbudget på minimum 100.000 DKK pr. testlab. Beløbet går til udvikling og test af en løsning med hjælp fra fageksperter, konsulenter og analysebureauer.
   
 • Det er gratis for jer at deltage i et KULTUR-TEST-LAB, og alle udgifter til fx rejser, deltagelse etc. afholdes af projektet. Dette gælder dog ikke jeres arbejdstimer.
Tidslinje

HVORDAN SØGER JEG?
For at ansøge skal I udfylde dette Ansøgningsskema og en De minimis-erklæring og maile det samlet til loc@woco.dk inden d. 24. november kl. 12.00.

I skal opfylde følgende kriterier:

 • I skal dedikere et arbejdsteam på min. 2 personer (lønnede), som skal bruge tid på at deltage i hele forløbet i KULTUR-TEST-LAB bl.a. deltage på Kickstart Camp i januar 2021 og Pitch Camp i marts 2021 samt afsætte tid til at udvikle og teste løsningen i samarbejde med konsulenter og jeres lokale destinationsselskab 
   
 • I skal dele data og resultater fra jeres KULTUR-TEST-LAB med hele kultur- og turismebranchen.
   
 • Registrere den tid, I bruger i projektet, og sende dokumentation herfor (timeregistreringer og lønsedler fremsendes og behandles fortroligt).
   
 • I skal kunne leve op til de minimis reglen omkring lovlig statsstøtte. Det betyder, at man som organisation, ikke må have modtaget mere end EUR 200.000, cirka 1.5 mio. kr. inden for de seneste tre regnskabsår i offentlig støtte. Hvis man er usikker på de minimis reglerne og, hvad det betyder i forhold til ens organisation, så tag endelig fat i os.

HVAD LÆGGES VÆGT PÅ I UDVÆLGELSEN?
I udvælgelsen af de ansøgende kulturpartnere sigtes der at skabe geografisk, størrelsesmæssig og typemæssig spredning således, at der deltager kulturpartnere fra hhv. de fire storbyer i Danmark, forskellige typer af oplevelser og i forskellige størrelser.

Der lægges desuden vægt på, hvor stærk motivationen er for at deltage i et KULTUR-TEST-LAB. 

I får svar på jeres ansøgning inden udgangen af november 2020.

KONTAKT
Hvis I har spørgsmål til ansøgningskriterier, ansøgningsskema eller andre forhold, så kontakt gerne kontaktpersonen fra det destinationsselskab, som I hører til:

Wonderful Copenhagen               
Louise Örnfelt
loc@woco.dk 
3121 3181

 
VisitAarhus
Lone Mark Daubjerg
lda@visitaarhus.com
2065 2676

 
   
Destination Fyn
Jakob Lund Staun
jakls@destinationfyn.dk
6168 7370
Destination Nord
Julie Holm Nielsen
jn@destination-nord.dk
2830 3490
   


Læs mere om Kickstart Kulturturismen
 

Projektet er støttet af:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse